Animátorské práce

Mám rada prácu s deťmi. Deti sú zvedavé tvory. Radi skúšajú to, čo robia dospelí. Pracujem s nimi ako animátorka. Na rôznych akciách pre deti, v detských táboroch, počas narodeninových párty, dňa detí a iných príležitostí, sa im venujem a spoločne vyrábame niečo pekné alebo užitočné. Razíme do kože srdiečka, vyrábame náramky s menami, alebo indiánske čelenky.
Na akcie, kde je na to priestor a ľudia majú dosť času, nosím prenosnú strelnicu na strieľanie z prakov.

Pracovala som ako učiteľka na umeleckej škole, ovládam veľa výtvarných techník, takže okrem svojho remesla viem deti v ich voľnom čase zabaviť aj inými tvorivými aktivitami. Viem pracovať s textilom, hlinou, grafikou, maľbou a podobne.

Aj dospelí radi trávia svoj voľný čas tvorivými aktivitami. Často som pozývaná na firemné akcie, kde zamestnancom pomáham vlastnoručne vyrobiť darček pre manželku/la alebo deti. Pre tých menej zdatných mám prichystané kožené hlavolamy. Zabávame sa spolu pri ich riešení.